Colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire


Kxistă în general concepţia că viaţa preistorică a Europei «barbare» a fost de o primitivitate şi de o lipsă de complexitate, care o pun într'uti contrast frapant cu ceace se socoteşte de obiceiu drept începuturile vieţii istorice, adică în general cu civilizaţia şi cultura greco-romană şi apoi extinderea acestora asupra întregei Europe.

Un evoluţionism destul de simplist este în mare măsură răspunzător de această concepţie greşită. De fapt, o cunoaştere mai adâncă o preistoriei Europei «barbare» aşa cum ştiinţa, — nu atât de nouă pe cât pare—, a Preistoriei o mijloceşte, arată că, încă din epoca neoliticului constituit, ceace înseamnă—absolut—aproximativ vremea începând dela a.

colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire

Unul din elementele reprezentând un caracter de esenţă completă, dacă nu de forme complexe, ale vieţii preistorice este economia preistorică. La aceasta se adaugă şi impulsul dat de înmulţirea necesităţilor, produsă de noile condiţii — superioare — de viaţă.

Informasi Dokumen

Nomadul cavernelor sau al întinderilor de tundră sau stepă, pe care o veche concepţie romantică şi-1 reprezenta ca «homo nudus et inermis», dar care era de fapt deja «homo faber», a devenit acum, în neolitic, omul aşezărilor constituite, cu caracter de cătun, sat sau cetate, în multe părţi chiar de fermă, omul unei organizaţii sociale şi tribale strânse, integrat deplin în procesul de cucerire lentă şi anevoioasă a naturii, da, dar şi a unei organizări din ce în colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire mai complexă în formele şi realizările ei.

Producţia mai variată şi necesităţile mai multiple au dus natural la instituirea unui sistem de colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire înlăuntrul aceleaşi comunităţi, între direrite comunităţi, între triburi şi chiar între ţări şi continente. Care erau mijloacele de schimb folosite de «barbarii» Europei preistorice?

Vom încerca să vedem acest lucru pe scurt în cele ce urmează. Dintru început se impune fixarea a două puncte de interes principial, anume: i ce înţelegem în acest context prin «mijloace de schimb»; 2 metoda cu ajutorul căreia putem determina, pentru vremurile preistorice, mijloacele de schimb atunci în uz în Buropa.

De fapt, era o arhitectură germană decorată cu nişte elemente româneşti. În dreapta, este uşa de la intrare, iar în stânga se aflau biroul lui Ceauşescu şi uşa de la sufragerie, în faţa noastră, o scară de marmură duce la etaj.

In ceeace priveşte primul punct, trebue să remarcăm în primul rând că eliminăm din expunerea noastră schimbul în natură, simplul troc, care este mijlocul de schimb cel mai elementar,— fără patrie şi fără istorie—am putea aproape spune. Ne interesează numai ceeace a servit drept agent mijlocitor al schimbului, a avut un caracter, oarecum neutru, de măsurător de valori — prin raportare de orice natură — un caracter de bani nu monetă; «argent», nu «monnaie»; «Geld», nu «Münze».

In al doilea rând, socotim necesar a stabili tocmai deosebirea indicată în paranteza precedentă între monetă şi bani.

colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire

Nu exista monetă în vremurile preistorice. Aceasta este de invenţie tardivă ca finele sec.

colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire

XVI, Lenormant, La Monnaie dans l'antiquité, I, Paris XXI, neşte, după formula jurisconsulţilor romani, astfel: «Sunt trei lucruri esenţiale în monetă: materia, legea, forma; în absenţa unuia din ele nu mai este vorba propriu zis de monetă». Vorbim aşa dar pentru vremea pre-monetară de bani, adică de tot felul de lucruri sau fiinţe care au servit de mijlocitori ai schimbului. Referitor la al doilea punct stabilit mai sus, privitor la metoda sau mai bine zis metodele prin care putem stabili ce a jucat rolul de bani, ne aflăm în general în faţa a două căi de urmat.

Prima este acea de a studia caracterul şi aspectul specific şi condiţiile de găsire ale unor descoperiri preistorice pasibile de a ne pune la îndemână concluzii cu privire la caracterul de bani, al unor obiecte anumite. A doua cale este aceia a utilizării prin analogie a ceeace observăm în materia mijloacelor de schimb la sălbaticii de astăzi.

Diunggah oleh

Deşi concepţia care socoate pe sălbaticii actuali drept un fel de memorie a umanităţii, unde s'au păstrat stadii de evoluţie depăşită de mult de rasele superioare, nu este tot mereu justă—mulţi sălbatici de astăzi fiind în multe privinţi foarte evoluaţi,— în felul lor—, se poate totuşi folosi, cu prudenţa necesară, fenomenele observate la ei, pentru a colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire prin analogie unele lucruri cu privire la oamenii preistorici.

Teoria convergenţei, care admite că împrejurări şi condiţii similare sau identice duc în viaţa comunităţilor primitive la apariţii de civilizaţie şi cultură asemănătoare sau chiar colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire, ne permite ca, dacă observăm o analogie sau identitate între stadiul de civilizaţie şi cultură în care trăesc unii sălbatici de astăzi şi între felul de viaţă al unor triburi preistorice europene, colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire inferăm pentru acestea din urmă unele amănunte, după analogia cu primii, ajutându-ne evident mereu şi de elementele concrete pe care descoperirile preistorice ni le pun la dispoziţie.

Datele pe care ni le poate furniza paleontologia lingvistică se pot şi ele folosi în unele cazuri la aflarea unor amănunte privitoare la colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire care ne preocupă. Vom avea de deosebit în Buropa preistorică cu privire la elementele intermediare ale schimbului, la bani aşa dar, în general două mari perioade: perioada pre-metalică şi perioada metalelor.

colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire

Cezura între aceste două mari ere ale preistoriei. Nu avem de aface cu o evoluţie uniformă, rectilinie, ci unele regiuni au cunoscut metalele mai devreme decât altele. Pentru perioada premetalică, descoperirile preistorice ele înşile ne spun puţin referitor la chestiunea care ne preocupă.

Nu putem, natural, aici, ca şi în cele ce vor colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire, să discutăm decât generalităţi, cadrul comunicării de faţă nepermiţând o tratare în amănunte a materiei sau o enumerare completă a tuturor fiinţelor sau obiectelor care au jucat sau ar fi putut juca în perioada pre-metalică rolul de bani.

Să ne mașină elvețiană anti-îmbătrânire a nota în general că în principiu agentul de schimb banii a fost în funcţiune de condiţiile speciale economice dintr'un timp şi loc dat. Ţinând seama de acest lucru şi de analogiile pe care ni le oferă etnografia sălbaticilor actuali sau a altor colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire vechi sau moderne trăind în condiţii mai puţin evoluate, se poate spune că aproape nu exista animal domestic, aliment sau obiect care să nu fi jucat rolul de bani.

De un sistem general unitar nu poate fi vorba în perioada pre-metalică.

colecție numismatică elvețiană anti-îmbătrânire

Circulaţia diferitelor forme de bani nu era egală; particularităţile regionale şi modele jucau liber în economia naturală neconstrânsă încă într'un sistem. Populaţiile primitive indogermane, reprezentând probabil un stadiu de nomadism păstoresc, au păstrat în limba lor din vremea istorică urmele unui sistem de schimb, în care banii erau reprezentaţi de către vite.

Se calculau valorile în vite.

Colecție de bancnote din peste 70 de țări 💲💲💲

Indicaţiile referitoare la acest fapt sunt îndeobşte cunoscute numele sanscrit al monetei rupă însemnând cireada; la multe triburi greceşti ßoög cu înţelesul de bani; latinescul pecunia, dela pecus, vite, etc.

Este natural pe de altă parte că din momentul în care rolul de bani este asumat de un obiect, acele obiecte vor avea mai multe şanse de a juca acest rol, care vor reprezenta o valoare mai vădită, direct sau indirect.