Sfaturi de călătorie elvețiane împotriva îmbătrânirii, Relaţii bilaterale | Ministry of Foreign Affairs


Cu toate acestea, această acțiune trebuie în continuare ameliorată, ținându-se seama în special de efectul său pe termen lung asupra dezvoltării culturale a orașului și a regiunii în cauză.

Diunggah oleh

Această perioadă de șase ani nu poate fi garantată pentru anii și dat fiind că prezenta decizie intră în vigoare în Un proces de desemnare este deci prevăzut pentru acești ani.

Ordinea cronologică prevăzută de către această listă poate fi modificată de comun acord între statele membre în cauză. Articolul 3 Candidaturile 1 Fiecare dosar de candidatură cuprinde un program cultural de dimensiune europeană, fondat în principal pe cooperare culturală, în conformitate cu acțiunea și obiectivele prevăzute la articolul din tratat.

cum se aplică crema anti-îmbătrânire

În cazurile justificate în mod corespunzător, orașele desemnate pot opta pentru o perioadă mai scurtă. Articolul 5 Depunerea candidaturilor 1 Fiecare dintre statele membre în cauză publică un apel pentru depunerea candidaturilor cu cel puțin șase ani înainte de începerea evenimentului în cauză.

Fiecare apel pentru depunerea candidaturilor, care se adresează orașelor candidate la titlu, se referă la criteriile enunțate la articolul 4 și la orientările disponibile pe website-ul Comisiei.

Populaţia: Ziua Naţională: 2 iunie, Proclamarea Republicii Moneda națională: euro stat membru de la introducerea monedei unice Scurt istoric: Istoria Italiei este semnificativă din perspectiva dezvoltării culturale şi sociale a lumii mediteraneene și a Europei.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor în temeiul fiecărui apel pentru depunerea candidaturilor este de cel mult zece luni de la data publicării sale. O candidatură depusă ca răspuns la un apel pentru depunerea candidaturilor oferă o vedere de ansamblu a programului pe care orașul candidat intenționează să îl realizeze în timpul anului în cauză.

Articolul 6 Comitetul de selecție 1 Un comitet de selecție este instituit pentru fiecare stat membru în cauză pentru a evalua candidaturile orașelor candidate. Fiecare comitet recomandă desemnarea unui oraș în statul membru în sfaturi de călătorie elvețiane împotriva îmbătrânirii. Șapte dintre ei sunt persoanele desemnate de către sfaturi de călătorie elvețiane împotriva îmbătrânirii europene menționate la alineatul 4.

Informasi Dokumen

Cei șase membrii care rămân sunt desemnați de către statul membru în cauză, în consultare cu Comisia. Statul membru în cauză desemnează atunci comitetul de selecție. Comitetul își desemnează președintele dintre persoanele desemnate de către Parlamentul European, Consiliu, Comisie și Comitetul Regiunilor.

În mod excepțional, în primul an după intrarea în vigoare a prezentei decizii, doi experți sunt numiți de către Comisie pentru un an, doi de către Parlamentul European pentru doi ani, doi de către Consiliu pentru trei ani și unul de către Comitetul Regiunilor pentru trei ani.

hofstetter sports suisse anti aging

Articolul 7 Preselecția 1 Fiecare dintre statele membre în cauză convoacă comitetul de selecție responsabil menționat la articolul 6 la o reuniune de preselecție, cu cel primele riduri cum să scapi de cinci ani înainte de începerea evenimentului. Comitetul convine asupra unei liste restrânse de orașe candidate care urmează să fie examinate de o manieră mai aprofundată și întocmește un raport asupra candidaturilor orașelor candidate, precum și recomandări în atenția orașelor candidate preselecționate.

Istoria Culturii Si Civilizatiei V 10 O Drimba

Fiecare dintre statele membre în cauză aprobă în mod formal lista restrânsă a candidaturilor, stabilită pe baza raportului comitetului de selecție. Articolul 8 Selecția finală 1 Orașele candidate preselecționate completează candidatura lor și o transmit statului membru în cauză, care o face să parvină Comisiei. Raportul este prezentat statului membru în cauză și Comisiei.

creme pentru pete maronii pe fata

El este publicat pe website-ul Comisiei. El îl notifică Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Comitetului Regiunilor cu cel puțin patru ani înainte de începerea evenimentului. Notificarea trebuie să fie însoțită de către o justificare a desemnării, fondată pe rapoartele comitetului de selecție. Desemnarea trebuie ia în considerare recomandările formulate de către comitetul de selecție.

Ministerul Afacerilor Externe

În afară de aceasta, statul membru în cauză poate desemna un observator în acest comitet. Comitetul este convocat în două reprize pentru a oferi sfaturi cu privire la pregătirea evenimentului și pentru a evalua starea progresului, cu scopul de a ajuta orașele să dezvolte un program de calitate, dotat cu o puternică dimensiune europeană. Prima reuniune are loc cu cel puțin doi ani înainte de începerea evenimentului, cea de a doua reuniune cu cel puțin opt luni înainte.

Rapoartele sfaturi de călătorie elvețiane împotriva îmbătrânirii o atenție deosebită valorii adăugate europene a sfaturi de călătorie elvețiane împotriva îmbătrânirii, în conformitate cu criteriile menționate la articolul 4 și cu recomandările stabilite în rapoartele comitetelor de selecție și de monitorizare.

Ele sunt de asemenea publicate pe website-ul Comisiei. Articolul 11 Premiul Pe baza raportului întocmit de către comitetul de monitorizare și de consiliere cu ocazia celei de a doua reuniuni a sa, menționată la articolul 10 alineatul 4un premiu sub forma unei sume de bani în onoarea lui Melina Mercouri este decernat de către Comisie orașelor desemnate, cu condiția ca ele să îndeplinească criteriile stabilite în articolul 4 și ca ele să fi pus în aplicare recomandările emise de către comitetul de selecție și de către comitetul de monitorizare și de consiliere.

Efectul Umbrei

Premiul este decernat în totalitatea sa cu cel puțin trei luni înainte de începutul anului în cauză. Articolul 13 Abrogarea Decizia nr. Comisia decernează un premiu orașelor desemnate în temeiul articolului 11 din prezenta decizie. Articolul 15 Intrarea în vigoare Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuariecu excepția articolului 5 care se aplică de la 23 noiembrie Adoptată la Strasburg, 24 octombrie Pentru Parlamentul European.