Politica de confidentialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul EXCON Consultanță, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Prezenta Politică explică practicile online ale EXCON Consultanță, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului EXCON Consultanță.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de EXCON Consultanță se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice României.
Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, EXCON Consultanță dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al EXCON Consultanță. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al EXCON Consultanță.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este EXCON Consultanță, societate acreditată de Agenția Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca București, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca și H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de munca.

Excon Consultanta este operator de date personale inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3151.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

EXCON Consultanță se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
Corecte și actualizate;
Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

EXCON Consultanță va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului EXCON Consultanță, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a EXCON Consultanță.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care EXCON Consultanță colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai EXCON Consultanță.

Cu toate acestea, EXCON Consultanță a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru EXCON Consultanță de a proceda în acest mod.

EXCON Consultanță se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Publicații / Newsletter

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a EXCON Consultanță, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a EXCON Consultanță.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al EXCON Consultanță.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului EXCON Consultanță vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru EXCON Consultanță de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care EXCON Consultanță colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai EXCON Consultanță.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul EXCON Consultanță poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale EXCON Consultanță.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, EXCON Consultanță, neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul EXCON Consultanță folosește identificatori de tip Cookie.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, EXCON Consultanță poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cokie-urilor prin intermediul unei setări corespunzatoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații nepersonale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

DURATA DE VIAȚĂ PENTRU COOKIES

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă dar aceasta nu depăsește 2 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip “first-party” adică nu sunt transmise altor companii externe.

RETENȚIA DATELOR

EXCON Consultanță poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin aplicarea la joburile afișate pe website nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuată printr-o solicitare scrisă, adresată nouă.

Alte obligații legale ale EXCON Consultanță, pot necesita reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care EXCON Consultanță le prelucrează:

Dreptul de acces la datele prelucrare;
Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de opoziție;
Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
SECURITATEA PRELUCRĂRII

EXCON Consultanță a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii EXCON Consultanță, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama EXCON Consultanță sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul EXCON Consultanță poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea EXCON Consultanță. EXCON Consultanță nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. EXCON Consultanță nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului EXCON Consultanță. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul EXCON Consultanță dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări și practici.

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.