Asocieri anti-îmbătrânire elvețiene


Dosarele se depun la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U. Craiova, str.

asocieri anti-îmbătrânire elvețiene

Petru Rareş nr. Depunerea dosarului de concurs în format letric se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

asocieri anti-îmbătrânire elvețiene

Fişă tip de înscriere şi notă informare formular tipizat - Fisa tip inscriere Scrisoarea de acceptare la studii eliberată de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în asocieri anti-îmbătrânire elvețiene sau cetăţenii străini; V. Diplomă de bacalaureat 6. Certificat naştere 8.

asocieri anti-îmbătrânire elvețiene

Certificat căsătorie în cazul schimbării numelui VI. Certificat competenţă lingvistică eliberat de catedra de specialitate din cadrul U. Craiova, pentru cazurile prevăzute în metodologia de concurs, însoţită de documente justificative; IX. Curriculum vitae datat şi semnat; XI.

Lista lucrărilor publicate, comunicate, prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor - opţional. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc - opţional; XIII. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.