Anexa 2042 elvetia anti-imbatranire


anexa 2042 elvetia anti-imbatranire

În intervenția mea din imedeen anti îmbătrânire, am atras atenția însă că noi, UE, vom fi credibili dacă vom rezolva, în interiorul UE, problema respectării drepturilor omului. Situația din Venezuela este una în care trebuie să arătăm solidaritate cu poporul venezuelean.

anexa 2042 elvetia anti-imbatranire

Consider că este de maximă importanță ca autoritățile din Venezuela să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului și să se asigure că toate libertățile fundamentale și drepturile omului sunt respectate pe deplin. Este important ca Serviciul European de Acțiune Externă să creeze un grup internațional de contact care să colaboreze cu țările din regiune și cu actorii importanți pentru a găsi o soluție pașnică și democratică, o soluție care să ofere condiții egale pentru toți participanții, transparență și observatori internaționali.

În calitate de fost membru al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, consider că raportul de evaluare prezentat și rezultatele acestuia concluzionează că Irlanda a pus în aplicare integral dispozițiile generale și trebuie autorizată să primească și să furnizeze date cu caracter personal în scopul căutării automate a datelor de înmatriculare a vehiculelor.

De asemenea, se consolidează cooperarea în domeniul asigurării respectării legii în UE și se pune în aplicare modelul european de schimb de informații. În termeni legali, un astfel de transfer implică o reducere corespunzătoare a contribuțiilor VNB la bugetul curent și, prin urmare, nu are ca rezultat o creștere a bugetului. Excedentul din transferat la bugetul se ridică la 1,8 miliarde de euro și este rezultatul unei reduceri mai mari decât așteptate a dobânzilor și amenzilor de întârziere, sub-implementare a plăților de către Comisie și de celelalte instituții, precum și reportări reportate din Având în vedere dimensiunea esențial tehnică a dosarului, niciun punct politic specific nu trebuie să apară din supunerea sa la vot.

În pofida naturii tehnice a acestui proiect de anexa 2042 elvetia anti-imbatranire rectificativ, raportul adoptat în comisie, așa cum a fost propus de raportor, subliniază că bugetul UE definiția anti-îmbătrânire trebui să poată reutiliza toate veniturile rezultate din amenzi sau plăți tardive, fără o scădere corespunzătoare a contribuțiilor VNB, motiv pentru care am votat acest raport.

Acest proiect de buget rectificativ reprezintă punerea în aplicare concretă a acordului la care s-a ajuns pentru bugetulavând ca scop anexa 2042 elvetia anti-imbatranire la consolidarea deja obținută de Parlamentul European a acestei sume suplimentare de de milioane de euro. În acest sens, confirmă faptul că trebuie să se promoveze în continuare negocierile privind bugetul anul trecut, inclusiv atunci când raportorul a decis să nu accepte ultimele propuneri din partea Consiliului în timpul concilierii, ceea ce face ca această procedură să se încheie cu un eșec.

Mă bucur să văd implementată această consolidare pentru cercetare și tineret în Europa, motiv pentru care am votat acest raport. Cuantumul total disponibil pentru mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene trebuie să fie gestionat într-o manieră cât mai rațională, în vederea acordării de asistență statelor membre care au suferit repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei în urma acestor calamități, motiv pentru care am votat acest raport.

anexa 2042 elvetia anti-imbatranire

Cunosc situația din România și susțin ajutorul acordat pentru ameliorarea efectelor calamităților. Efectele acestor catastrofe naturale au dus la distrugerea recoltelor și au cauzat daune pe scară largă crema pentru riduri de sub ochi 40 de apă, sistemului de drenaj, instalațiilor aferente de tratare a apei, precum și infrastructurii rutiere și feroviare.

Creșterea propusă este favorabilă și complementară mobilizării Fondului de solidaritate anexa 2042 elvetia anti-imbatranire UE pentru furnizarea de asistență financiară României, Italiei și Austriei în urma seriilor de dezastre naturale, motiv pentru care am votat acest raport.

Într-o anexa 2042 elvetia anti-imbatranire a forței de muncă dinamică, este important să se îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a persoanelor aflate în astfel de situații, atât prin asistență financiară, cât și prin cursuri de formare adaptate la nevoile mediului de afaceri.

Este necesar schimbul de informații între statele membre cu privire la Fondul european de ajustare la globalizare pentru o raportare mai bună și mai detaliată privind rata de succes a cererilor în statele membre, în special în legătură cu rata de reintegrare în muncă a beneficiarilor, motiv pentru care am votat acest raport. Consider că acordul protejează drepturile cetățenilor europeni și britanici, oferă un mecanism de decontare financiară pentru obligațiile Regatului Unit și abordează solicitarea Marii Britanii pentru o perioadă de tranziție.

Protejarea drepturilor și a alegerilor de viață ale cetățenilor UE din Marea Britanie și ale cetățenilor britanici din UE rămâne prioritatea principală a Parlamentului. De aceea, îmi exprim îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a schemei anexa 2042 elvetia anti-imbatranire decontare a Regatului Unit.

Consider că brevetarea are ca efect limitarea anexa 2042 elvetia anti-imbatranire fermierilor și producătorilor de semințe la materialul natural și că directiva biopatentantă nu a fost destinată niciodată patentării unor rase naturale de plante sau animale. Acest lucru se face astfel încât fermierii, producătorii de semințe și cercetătorii să continue să aibă acces la materialele naturale necesare pentru ca reproducerea și reproducerea încrucișată să poată fi realizate cu ușurință, cu scopul de a avea o diversitate largă de tulpini de plante și animale mai rezistente la climă, la provocări și la noi boli și epidemii.

Este necesară o claritate juridică în ceea ce privește problema excluderii brevetării pentru produsele din procesele esențial biologice, motiv pentru care am votat această propunere de anexa 2042 elvetia anti-imbatranire. Costul material și uman a fost imens și am trecut de la strămutări în masă și distrugere în toată Europa la eforturi pentru pace și prosperitate prin eforturi comune, cooperare și colaborare între țările europene.

Aceste momente de transformare din secolul trecut ar trebui să fie comunicate și înțelese în toate statele membre. Condamn toate manifestările și propagarea ideologiilor totalitare, precum nazismul și stalinismul, în Uniunea Europeană, dar și revizionismul istoric și glorificarea colaboratorilor naziști în unele state membre ale Uniunii.

Din păcate, ideologiile radicale anexa 2042 elvetia anti-imbatranire tot mai mult acceptate și de revenirea la fascism, rasism, xenofobie și alte forme de intoleranță în Uniunea Europeană și vedem cum, în unele state membre, lideri politici, partide politice și autorități de aplicare a legii colaborează cu grupări radicale, rasiste și xenofobe de diferite orientări politice. Prin urmare, încurajez acele proiecte care în sine încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reconcilierea, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

După cum a subliniat Comisia, într-o piață internă integrată, fragmentarea și eșecurile aplicării cadrului legal reprezintă amenințări la adresa integrității sistemului financiar al Uniunii și a securității Uniunii în general.

Există divergențe în aplicarea cadrului în diferite state membre, ceea ce prezintă o problemă structurală în ceea ce privește capacitatea Uniunii de a preveni utilizarea sistemului financiar în scopuri penale. În ciuda eforturilor noastre, legislația în vigoare este în mod evident insuficientă pentru a preveni și aborda activitatea infracțională, care este din ce în ce mai complexă și transfrontalieră.

Prin urmare, susținem trecerea la o legislație a UE care depășește standardele minime, pentru a asigura un set de norme mai prescriptiv. În plus, trebuie să fim pregătiți să lucrăm la reforme viitoare, în vederea unei cooperări continue în aplicarea normelor comune și a supravegherii centralizate a AML în UE, cu un singur manual de reguli, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Acordul de cooperare va stabili modalitățile de cooperare între Eurojust și Serbia pentru a face față provocărilor pe care le prezintă criminalitatea, în special crima organizată și terorismul. Acordul vizează cooperarea judiciară și coordonarea investigațiilor care acoperă teritoriul Serbiei și unul sau mai multe state membre. Acesta prevede, printre altele, posibilitatea unui ofițer de legătură sârb la Eurojust și — dacă este necesar — a unui reprezentant al Eurojust în Serbia.

De asemenea, stabilește puncte de contact, stabilește dispoziții privind schimbul de informații și include o serie de dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, drepturile de acces ale persoanelor fizice și transmiterea ulterioară a acestor date. Cooperarea judiciară anexa 2042 elvetia anti-imbatranire Eurojust și țările terțe este esențială în lupta împotriva criminalității organizate, motiv pentru care am votat acest raport.

Această rectificare este necesară pentru a menține creșterile în raport cu nevoile pe termen scurt ale instituțiilor UE și pentru a respinge reducerile propuse, de obicei, de Comisia Europeană prin scrisoarea sa anuală de modificare, publicată în cursul procedurii de conciliere din anul următor, motiv pentru care am votat acest raport. Migrația este anexa 2042 elvetia anti-imbatranire fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare.

Acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației. În același timp, consider că ar trebui anexa 2042 elvetia anti-imbatranire se aloce mai multe fonduri IMM-urilor, cercetării și inovării, start-up-urilor, care pot duce la crearea de locuri de muncă și creștere economică.

În conformitate cu Regulamentul CE nr. Anexa 2042 elvetia anti-imbatranire trebuie adoptată, opunându-ne, astfel, extinderii procedurale periculoase a autorizării unei anexa 2042 elvetia anti-imbatranire cunoscută ca fiind toxică pentru sănătatea umană anexa 2042 elvetia anti-imbatranire pentru mediu.

Prezenta clasificare a stărilor depresive reprezintă delimitarea lor în tipuri sau forme distinctepe baza unor scheme logice rezultate din analiza şi sinteza aspectelor simpatico- fenomenologice, paraclinice, biologice, etiopatogenetice, evolutive şi altele. Nosologia psihiatrică se află în continuă schimbare, nu numai pentru a demonstra şi corecta erorile din trecutdar şi pentru a furniza baza de pornire pentru noi descoperiri. Primul pas în clasificarea depresiilor îl constituie definirea şi conturarea sindromului formei clinice şi demonstrarea că ea există ca o entitate recunoscută, ce poate fi discriminată de alte forme. Odată cu clasificarea şi evaluarea ponderii evenimentelor psihotraumatizante care au intervenit direct în declanşarea şi întreţinerea depresiei, vom face şi o descriere a depresiei reactive, în raport cu cele mai frecvente evenimente depresogene. Această descriere nu ţinteşte spre fragmentarea formei şi anexa 2042 elvetia anti-imbatranire în unităţi din ce în ce mai mici, care, deşi pot beneficia de unele criterii de delimitare şi definire parţiale, nu pot depăşi limitele ce conturează conceptul depresiilor psihogene ca răspuns, mai mult sau mai puţin acut, la evenimente stresante ce depăşesc limitele homeostaziei psihice ale subiectului.

Protecția sănătății umane și a mediului reprezintă principala noastră prioritate. Este inacceptabil ca substanțele potențial toxice să beneficieze de prelungiri tehnice pentru a rămâne pe piața UE, motiv pentru care am votat această obiecție.

anexa 2042 elvetia anti-imbatranire

Chimicalele clasificate drept substanțe care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată nu ar trebui anexa 2042 elvetia anti-imbatranire fie ușor autorizate în UE fără a furniza toate datele de siguranță necesare și fără o analiză aprofundată a existenței unei alternative mai puțin dăunătoare și care ar putea fi utilizată în schimb.

Luând în considerare argumentele date, am votat această obiecție pentru protejarea cetățenilor europeni, a animalelor și a mediului înconjurător. În timp ce studiile științifice arată că toxinele Bt sunt foarte susceptibile de a fi imunogene, ceea ce înseamnă că ele pot spori reacțiile alergice, EFSA nu a evaluat în mod satisfăcător acest lucru în evaluarea sa. De asemenea, există indicii care arată faptul că porumbul MG MZHG0JG este tolerant la erbicidele pe bază de glifosat, precum și la erbicide pe bază de glufosinat de amoniu.

Un studiu independent concluzionează că evaluarea riscurilor de către EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală, deoarece nu reușește să evalueze toxicitatea, în special în ceea anexa 2042 elvetia anti-imbatranire privește posibilele efecte cumulative ale celor două transgene și ale erbicidelor complementare și ale metaboliților acestora, motiv pentru care am votat această obiecție.

Comisia ar trebui să suspende orice decizie de punere în aplicare cu privire la cererile de autorizare a OMG până la revizuirea procedurii de autorizare, astfel încât să remedieze deficiențele procedurii actuale care s-a dovedit inadecvată și să nu autorizeze nicio plantă GM care tolerează erbicidul fără o evaluare completă a reziduurilor de la pulverizarea cu erbicide complementare, metaboliții lor și formulările comerciale, așa cum se aplică în țările de cultivare.

OMG-urile rezistente la erbicide nu anexa 2042 elvetia anti-imbatranire trebui autorizate, deoarece încurajează o creștere a utilizării acestor erbicide ale căror implicații asupra sănătății și asupra mediului nu au fost luate în considerare, motiv pentru care am votat această obiecție. Porumbul modificat genetic stivuit conferă rezistență la erbicide care conțin glufosinat, glifosat și 2,4-D și produce șase proteine insecticide.

Trebuie să avem o poziție clară asupra OMG-urilor rezistente la erbicide inclusiv glifosatuldeoarece OMG-urile rezistente la erbicide ar putea încuraja utilizarea fără măsură a erbicidelor care pot avea efecte grave asupra mediului și asupra sănătății.

OMG-urile rezistente la erbicide nu ar trebui autorizate, deoarece acest lucru ar putea duce la riscuri inacceptabile pentru siguranța alimentelor și sănătatea umană, motiv pentru care am votat această obiecție.

Мы получили документ всего несколько часов назад и не имели возможности обсудить его как подобает.

Este necesar un angajament mult mai puternic din partea instituțiilor UE și a statelor membre cu privire la noile norme privind protejarea integrității alegerilor și adaptarea legilor electorale la provocările erei digitale, având în vedere evidența unor lacune și abuzuri în sistemul actual. Este evidentă legătura dintre interferențele asupra proceselor democratice și atacurile care vizează minarea democrației, sprijinirea mișcărilor anti-UE, extremiste și populiste, precum și vizarea minorităților și a grupurilor vulnerabile.

 • Masca pentru fata cu bicarbonat
 • Crema anti-imbatranire bio activa
 • Ты действительно хочешь .
 • Как ты думаешь, что это .
 • Ричард был потрясен - он и не представлял прежде, что во Вселенной существует раса, которую он называл вторично-технологической.
 • Видите ли, - перебила его Элли, - я уже сказала вам, что ничего не знаю о том, как, когда и почему мои родители оставили Новый Эдем.
 • Companiile feroviare elvețiane anti-îmbătrânire

Sunt de acord cu recomandarea înființării unei comisii speciale a Parlamentului European pentru a deschide o anchetă aprofundată cu privire la toate episoadele principale ale anexa 2042 elvetia anti-imbatranire recente din țările străine în procesele democratice ale UE, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Introducerea de noi resurse proprii nu va constitui o povară fiscală suplimentară pentru cetățenii UE, ci mai degrabă un mijloc pentru promovarea justiției sociale prin redistribuirea impozitării de la oamenii obișnuiți și IMM-uri către persoanele cele mai bogate și marile companii multinaționale, precum și o oportunitate de a proteja mediul, anexa 2042 elvetia anti-imbatranire încurajarea sectorului de producție și a clienților să adopte practici ecologice, motiv pentru care am votat acest raport.

Printre altele, s-a pus accentul pe dimensiunea de gen pe piața muncii ocuparea forței de muncă, diferența de salarii și pensiișomajul în rândul tinerilor, importanța transferurilor sociale pentru reducerea sărăciei, nepotrivirea competențelor datorată nu numai deficiențelor de competențe, dar și locurilor de muncă și condițiilor tratament lifting muncă proaste și personalului supracalificat blocat în locuri de muncă de calitate scăzutăimportanța dialogului social, a sănătății și securității în muncă importantă și pentru productivitate și competitivitateprecum și discriminarea grupurilor vulnerabile pe piața eric bocquet swiss anti aging. Trebuie să existe prioritate egală pentru obiectivele economice și sociale ale Uniunii și acces la protecție socială pentru toată lumea.

 1. add model · cataremix15/distilbert-tiln-proj at 8e2dff8
 2. Cum să eliminați o ridă de sub ochi
 3. Jurnalul Oficial C /24 n
 4. Concept anti-imbatranire reims
 5. Moped elvețian anti-îmbătrânire
 6. Uleiuri esențiale pentru riduri anti îmbătrânire
 7. Это тот самый процесс, что занимает все время Джеми.
 8. Secretele îngrijirii pielii anti-îmbătrânire

Luând în considerare argumentele prezentate, am votat această propunere de rezoluție. Pentru a aborda impactul noii linii de timp pentru retragerea Regatului Unit din Uniune, perioada de aplicare a acestor reglementări ar trebui prelungită. Sunt de acord cu extinderea termenului deoarece influențează negativ ambele părți, cetățenii, lucrătorii, piața, motiv pentru care am votat această propunere.

anexa 2042 elvetia anti-imbatranire

Acesta ar trebui să deschidă calea către noul buget al UE pe termen lungașa-numitul cadru financiar multianual. Parlamentul a votat un buget în valoare totală de aproape de miliarde EUR în credite de angajament ceea ce UE angajează să investească în sau în anii de după, deoarece proiectele și programele se derulează pe mai mulți anireprezentând o creștere de aproximativ 2,7 miliarde EUR față de proiectul de buget al Comisiei. Acesta stabilește creditele de plată ceea ce va fi cheltuit în mod concret în la de miliarde EUR.

Ancheta OLAF în cadrul auditurilor EASO și ale Curții de Conturi ECA a relevat pentru nereguli grave constând în abateri manageriale, hărțuire, favoritism, nereguli în procedurile de recrutare, încălcări ale normelor de achiziții și a reglementării financiare și a normelor de protecție a datelor. Aceste greșeli grave ale conducerii EASO și dovezile insuficiente pentru îmbunătățiri substanțiale ale EASO în au fost motivul pentru care a trebuit să se anexa 2042 elvetia anti-imbatranire acordarea descărcării de gestiune către EASO în martie EASO este o agenție importantă care trebuie să funcționeze corect și să ajute UE și statele membre să facă față provocărilor migrației.

Susțin și încurajez noul director executiv al EASO să continue măsurile și acțiunile corective pentru depășirea problemelor care au afectat negativ situația financiară și imaginea agenției EASO în ansamblu.

anexa 2042 elvetia anti-imbatranire

Voi urmări îndeaproape evoluțiile pozitive ale EASO sub noul său management și sper ca îmbunătățirile să continue și să permită un aviz pozitiv privind descărcarea de gestiune în următoarea procedură de descărcare de gestiune, motiv pentru care am votat acest al doilea raport. Este important să se asigure adoptarea unui raport foarte echilibrat, recunoscând progresele ușoare realizate de Consiliu, rămânând totuși foarte fermi în așteptările Parlamentului.

Principala realizare a fost adoptarea cu o majoritate largă a amendamentului care exprimă îngrijorări cu privire la sponsorizările Președinției. Majoritatea amendamentelor depuse la raport au fost extrem de consensuale și au vizat mai degrabă forma, decât conținutul, motiv pentru care am votat acest raport. Numeroase specii polenizatoare au dispărut sau sunt amenințate cu dispariția, iar una dintre cauze ar fi efectele produselor de protecție a plantelor asupra albinelor.

Noua generație de produse sistemice de protecție a plantelor trebuie evaluată pentru a se testa toxicitatea cronică și toxicitatea pentru albine, pentru a putea afla riscurile generate de acestea, care conduc la o expunere cronică pe termen lung, mai degrabă decât la o expunere acută pe termen scurt. Am votat această propunere de rezoluție care prevede respingerea propunerii Comisiei de a introduce pe piață anumite produse fitosanitare de protecție a plantelor împotriva albinelor deoarece trebuie să asigurăm un nivel ridicat de protecție atât a sănătății oamenilor și a animalelor, cât și a mediului, și să îmbunătățim funcționarea pieței interne prin armonizarea normelor de introducere pe piață a produselor fitosanitare, îmbunătățind, în același timp, producția agricolă.

Proiectul de regulament extinde până în planul de urgență anexa 2042 elvetia anti-imbatranire de Parlamentul European la 17 aprilieanterior limitat la Scopul este de a reduce orice impact negativ pe care retragerea Marii Britanii îl poate avea asupra beneficiarilor finanțării UE și asupra bugetului Uniunii Europene în cazul unui scenariu fără acord.

Propunerea ar face posibilă continuarea plăților către beneficiarii Regatului Unit pe tot parcursul anuluicu condiția ca Regatul Unit să își plătească, în continuare, contribuțiile și să accepte controalele și auditurile necesare. Această planificare a fondurilor asigură plățile bugetului UE către beneficiarii britanici, cum ar fi universitățile, comunitățile locale, fermierii și studenții Erasmus, motiv pentru care am votat această propunere.

Companiile care fac activitatea menționată sunt întreprinderi mici și mijlocii și oferă astfel de servicii de mentenanță companiilor din sector. Reprezentanții industriei siderurgice confirmă faptul că încă nu există un înlocuitor aplicabil utilizării de anexa 2042 elvetia anti-imbatranire de crom. În plus, în ceea ce privește mediul, în cazul în care anexa 2042 elvetia anti-imbatranire nu este acordată, acest lucru va însemna că lucrătorii nu vor beneficia de protecția suplimentară impusă de autorizație monitorizarea expunerii, respectarea strictă a normelor de siguranță condiționate de valabilitatea autorizației etc.

Regret că au lipsit doar șase voturi pentru respingerea prezentei rezoluții. În ceea ce privește protecția consumatorului, legislația actuală prevede doar o schemă de protecție pentru pachetele de călătorii. Acest lucru este problematic, întrucât consumatorii cumpără servicii din ce în ce mai simple, precum un zbor unic, iar distincția dintre ambele tipuri de călători nu pare a fi justificată.

Aceasta include rambursarea sumelor deja plătite și acoperirea costurilor de repatriere. Nu trebuie să neglijăm datele statistice care arată că, de la începutul anuluitreizeci și două de companii aeriene au intrat în faliment. Trebuie să acordăm mai multă atenție protejării lucrătorilor, dar și a consumatorilor în cazul insolvenței unui operator de turism major, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Scopul acestei propuneri este de a spori transparența și controlul public asupra impozitului pe profit și de a încuraja responsabilitatea corporativă prin impunerea unor cerințe de divulgare pentru anumite companii.

Твоим девицам повезло с наставницей. - Редкий мужчина возбуждает меня подобным образом, - объявила Кэти, запирая дверь. Глаза ее быстро обежали кабинет и остановились на другой небольшой мусорной корзинке, стоявшей в дальнем углу. "Вот это и есть идеальное место", - взволнованно сказала она. - Ты не заснул, Тосио.

Cetățenii, societatea civilă și toți contribuabilii au dreptul să știe dacă multinaționalele își plătesc cota justă de impozit și unde schimbă și profiturile pe care le obțin pe piața noastră unică.

Acesta trebuie să fie cazul indiferent dacă au sediul în Anexa 2042 elvetia anti-imbatranire sau nu. Transparența este cheia pentru a combate evaziunea fiscală și schimbarea profitului și pentru a asigura o mai bună responsabilitate corporativă.

Este o problemă de a crea condiții de concurență echitabile între marile companii și IMM-uri și o problemă de echitate pentru toți contribuabilii, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Este de neacceptat faptul că președintele Erdogan se folosește de refugiați ca armă pentru a șantaja UE și statele membre ar trebui să își asume un angajament mult mai puternic în ceea ce privește partajarea responsabilității, pentru a permite refugiaților care părăsesc zonele de război din Siria să găsească o protecție dincolo de regiunea apropiată imediată.

Consecințele operațiunii militare turce din nord-estul Siriei sunt foarte grave, ultimele rapoarte confirmând multiple victime și zeci de mii de refugiați.

Battlefield 2042 Portal Milsim Experience?

De asemenea, securitatea regiunii și a UE este în pericol, întrucât închisoarea a mii de teroriști este în pericol. UE ar trebui să inițieze un dialog cu autoritățile turce cu scopul de a găsi soluții durabile la această criză.

Teza Doctorat Scala Gaf

O escaladare suplimentară a situației nu este de dorit și toate eforturile trebuie să fie orientate spre încetarea ostilităților militare și decalarea situației. În cazul în care cei responsabili de această operațiune militară nu vor pune capăt acestor atacuri și abuzurilor asupra drepturilor omului, UE ar trebui să impună sancțiuni și interdicții împotriva lor, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție. Ar fi trebuit să se clarifice faptul că debarcarea persoanelor salvate trebuie să aibă loc doar în locuri sigure.